Historia 25 v juhlassa

Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry 25 vuotta

 

Yhdistys perustettiin 3.11.1992 ja nimeksi  tuli Ylivieskan kansallinen Eläkeläisseura ry. Vuosituhannen vaihteessa mietittiin nimen muuttamista ja se muutettiin vuonna 2001 Kansalliset seniorit Ylivieska ry:si ja seuraava muutos tehtiin 2015 ja nyt  nimi on  Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Oulun piirin kansalliseen senioripiiriin ja Kansalliseen senioriliittoon.

 

Ylivieskassa toimii eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, jossa on edusta-jat kaikista neljästä eläkeläisjärjestöstä. Sen tarkoitus on lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Kukin järjestö on vuorollaan vetovastuussa ja järjestää kaikille eläkeläisille yhteisiä tapahtumia ainakin kolme vuodessa.

Vanhuspalvelulain tultua voimaan 1.7.2013 on vanhusneuvostossa yhteis-työ eri järjestöjen ja kaupungin päättäjien kanssa tiivistynyt ja monipuo-listunut. Esimerkiksi Ylivieskassa keskusteltiin pitkään senioritalon tarpeesta, kunnes neuvosto järjesti kyselyn. Tuloksen perusteella saatiin  neuvottelujen jälkeen kaupungilta lupaus senioritalotontista. Saa nähdä, miten talon suunnittelu edistyy.

Ylivieskassa yhdistysten toimintaa haittaa sopivien toimitilojen puute. Vanhusneuvoston aloitteesta tehtiin rakennusviraston kanssa kartoitus sopivista tiloista. Tuloksena oli, että kaupungilla ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä osoittaa yhdistyksille sopivia tiloja. Tilojen etsimistä kuitenkin jatketaan. Oma yhdistyksemme on kokoontunut viime vuosina seurakunnan Bäckman- kokoustilassa.

Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtaja  Annikki Sepposen mukaan yhdistyksen toimintaan kuuluu antaa tietoa ajankohtaisista asioista, edistää harrastus- ja virkistystoimintaa, tiedottaa erilaisista eläkeläisiä koskevista  asioista sekä yhteistyö muiden Ylivieskan eläkeläisjärjestöjen kanssa. Mielestäni nämä periaatteet pätevät yhä edelleen.

Yhdistyksemme on jäsenmäärältään pieni ja se vaikuttaa suoraan toimintaan. Kerhoja meillä ei ole. Välillä tulee puheeksi jonkun kerhon perustaminen, mutta halukkaita kerhonvetäjiä ei ole löytynyt. Lisäksi kansalaisopiston kurssitarjonta on erittäin monipuolista ja kattavaa.

Toimintamme painopisteenä ovat kuukausikokoukset, joiden aiheet on laadittu monipuolisiksi.  Asiantuntijoita on ollut omasta jäsenistöstä ja paikallisista virastoista ja muista yhdistyksistä. Olen jaotellut kuukausi-kokousten aiheet neljään ryhmään. 1. Terveyteen ja hyvinvointiin kuuluvat (esim. muistikoulutus, ikäihmisten monipuolinen ravinto ja lisäravinteet, liikunta, omaishoito) 2.Kotiseudun elinkeinoelämään tutustuminen (esim. vierailut Korteen konepajalla, Rantakallassa, Finn Springin tehtaalla, Ylivieskan uusi kaavaehdotus), 3. Erilaiset luennot (esim. Kirkko tänään, Naivismi taiteessa, useita lähihistoriaan liittyviä, kodin turvallisuus. Millaista on olla maahanmuuttajana Ylivieskassa tai työssä kaukana kotimaasta esim. Afganistanissa, Suomi 100 aiheeseen liittyi  Mannerheimin lastensuojelu yhdistyksen esittely, ulkomaan matkat) 4.Kultuuri ( kirjaston palvelut, teatterit, oopperat, konsertit, joululaulu-tilaisuus, pikkujoulu).

Omien kokousten lisäksi on osallistuttu piirin järjestämiin koulutuksiin ja piirin kevätkokouksiin ja syyskokouksiin sekä kirkkopyhiin. Vuonna 2014 järjestimme piirin syyskokouksen, jossa aiheena oli järjestökoulutus ja uudet säännöt.

 

Yhdistyksen hopeinen ansiomerkki jaetaan puheenjohtaja Pauli Iso-kankaalle(2012-2015) ja sihteeri Pirkko Konttiselle (2008-2016).

Toivotan hyvää jatkoa yhdistykselle.

Pirkko Konttinen 13.09.2017