Kevätkokous 2020

Toimintakertomus 2019

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALLISET SENIORIT RY

VUODEN 2019 YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS:

1.     Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 10 kokoukseen ja pykäliä on kirjattu yhteensä 80. Puheenjohtajana on toiminut Juhani Nevala ja varapuheenjohtajana Risto Vähäkangas ja sihteerinä Aili Nuorala ja muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Sinikka Perkkiö ja Tuomo Haikola. Taloudesta on huolehtinut Tapani Konttinen. Tilintarkastajina ovat toimineet Matti Koskela ja Markku Niemi. Lisäksi yhdistyksemme jäsen Pirkko Konttinen on toiminut Ylivieskan vanhus- ja vammaisneuvostossa ja Aili Nuorala samassa tehtävässä Alavieskassa. Juhani Nevala on lisäksi toiminut Oulun senioripiirin puheenjohtajana ja Risto Vähäkangas piirin hallituksen jäsenenä. Aune Nevala on huolehtinut piirin talousasioista.

2.     Sääntömääräiset yleiset kokoukset on pidetty keväällä ja syksyllä. Syyskokous on seuraavaa toimintavuotta kartoittava kokous ja kevätkokouksessa on tarkastettu edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus. Yhdistyksen jäseniä on informoitu kahdella jäsenkirjeellä ja tapahtumista ja sääntömääräisistä kokouksista on tiedotettu Kalajokilaakso-lehdessä. Jäsenmaksu on ollut 25,00 euroa/jäsen.

3.     Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet piirin yleisiin kokouksiin Alavieskan Linnakalliolla ja Raahen Hovissa ja piirin kirkkopyhään.

4.     Kuukausikokouksia eri teemoilla on pidetty Ylivieskan seurakuntakeskuksen Bäckman-salissa seuraavasti:

-        ti 8.1.19: Esitelmä edunvalvonnasta ja testamentin laadinnasta: pankkilakimies Pekka Ylönen Keski-Pohjanmaan osuuspankista

-        ti 12.2.19: Kototuotteen esitelmä palveluistaan

-        ti 12.3.19: ajankohtaista tietoa Ylivieskan seurakunnasta, Kirkkoherra Eija Nivala ja sääntömääräinen kevätkokous

-        ti 9.4.19: Bussimatka Haaparantaan

-        ti 7.5.19: Kevätkauden päättäjäiset keskustelun ja kahvittelun merkeissä.

-        ti 10.9.19: Esitelmä jätehuoltoon liittyvistä asioista, ympäristöinsinööri Miia Leipälä Vestiasta

-        ti 8.10.19: Esitelmä Ylivieskan keskustan kehittämisestä, Karoliina Mustonen

-        ti 12.11.19: Esitelmä Terveystalon palveluista ja sääntömääräinen syyskokous

-        ti 10.12.19: Esitelmä OP:n vakuutuksista ja palveluista, Urpo Saari

Kuukausikokouksiin on osallistunut keskimäärin 5-18 henkilöä. Kahvimaksua on peritty 5 euroa/henkilö.

5.     Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet mm. eläkeläisjärjestöjen yhteiseen joululaulutilaisuuteen Mariassa ja ulkoilupäivään syksyllä. Yhdistyksen jouluruokailu oli Alavieskan uudessa Lissun Baarissa.

6.     Yhdistys on saanut toiminta-avustusta Ylivieskan kaupungilta ja Alavieskan kunnalta


      Aili Nuorala